Sygesikringen giver i mange tilfælde tilskud til tandbehandling. Tilskuddets størrelse afhænger af behandlingens art og alder og udgør mellem 5 og 65% af tandlægens honorar. Ved operation er tilskuddet et fastsat beløb. Tilskuddet afhænger endvidere også af hvilken sygesikringsgruppe du tilhører.

Afhængigt af ovennævnte faktorer yder sygesikringen tilskud til:

 • Årlig undersøgelse og tandrensning
 • Udvidet eller gentagne tandrensninger, hvis der foreligger dokumenteret behov for det.
 • Diagnostisk og forebyggende grundydelse
 • Individuel forebyggende behandling
 • Kontrol efter forebyggelse
 • Røntgenbilleder (bite-wings) i forbindelse med eftersyn
 • Tandfyldning
 • Rodbehandling
 • Tandudtrækning
 • Visse operative indgreb
 • Undersøgelse og behandling af tandkødsbetændelse og paradentose
Tandlæge Claus og klinikassistent Jane diskuterer patient

Vær opmærksom på, at børn og unge op til 16 år ikke længere har mulighed for at benytte privatpraktiserende tandlæger med tilskud og egenbetalingen udgør 100% af tandlægens honorar.